Healing med og uden lyd

Healer der holder hånd over ansigtet på en kvinde der ligger under et rødt tæppe

Healing uden lyd

I udgangspunktet holder jeg håndfladerne ca. 1 cm fra det område, hvor det gør ondt, eller det område, der er i fokus under behandlingen. Hænderne er det primære arbejdsredskab. Når healingen går i gang, føles det som om mine hænder brænder. Det prikker og stikker i fingrene og håndfladerne. Samtidig kan jeg mærke, at jeg ofte bliver lidt tanketom: bevidstheden skifter fokus til en form for afslappet opmærksomhed. Mange klienter registrerer en varme eller strøm af energi i deres kroppe. Hvis klienten har smerter, bliver disse ofte mindre.

Healing med lyd

Nogle gang virker det naturligt at komme lyd på, dvs. at brumme eller synge over et område. Jeg fornemmer, at jeg på den måde bedre kan ane konturerne af det, jeg arbejder med. Tonerne synes at påvirke kvaliteten af healingen; der kommer flere vibrationer eller mere lys. Lyden formidler en intention. Det fungerer bedst, hvis lyden kommer intuitivt.