Tag: Charlotte Rørth

Imago Dei – gudbilledlighed

Hvad betyder det, at mennesket er skabt i Guds billede? Med udgangspunkt i Svend Brinkmanns beskrivelse “Mit år med Gud” og Charlotte Rørths “Med Rank Ryg” diskuteres betydningen af gudbilledlighed for healing.

Læs mere »

Trosbekendelsen

En gennemgang af trosbekendelsens anden tese: Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre. Gennemgangen tager afstand fra en forståelse af trosbekendelsen som historisk begivenhed eller som dogmatik, men fremhæver dens betydning som kulturbærende element, der åbner mulighed for en troserfaring.

Læs mere »