Tag: Jesus

Parallelle universer

De Trump støtter, der invaderede Capitol Hill så ud til at leve i en anden virkelighed end lovgiverne i senatet. Et parallelt univers. Men er det ikke et vilkår for os alle?

Læs mere »

Trosbekendelsen

En gennemgang af trosbekendelsens anden tese: Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre. Gennemgangen tager afstand fra en forståelse af trosbekendelsen som historisk begivenhed eller som dogmatik, men fremhæver dens betydning som kulturbærende element, der åbner mulighed for en troserfaring.

Læs mere »