Tag: PostNorden

snailmail

Et brev om dagen

Hvad kan man bruge brevskrivning til? Både sendte og usendte breve kan have en funktion med at fastholde en tankerække og fokusere på intention og modtager.

Læs mere »