Arkiver

Kapabiliteter og undervisning

Kapabiliteter kan bruges til at sætte retning for undervisning. Ikke alene skal elever blive dygtige og trives, men de skal også kunne udvikle sig til dem, de ønsker at være.

Læs mere »

At skabe kapabiliteter

En introduktion til Marta Nussbaums kapabilitetsbegreb, der kan bruges som alternativ eller supplement til fundamentale tanker om menneskerettighederne og deres anvendelse.

Læs mere »

Imago Dei – gudbilledlighed

Hvad betyder det, at mennesket er skabt i Guds billede? Med udgangspunkt i Svend Brinkmanns beskrivelse “Mit år med Gud” og Charlotte Rørths “Med Rank Ryg” diskuteres betydningen af gudbilledlighed for healing.

Læs mere »

Vi trækker streger

En af Johannes Møllehaves bedste salmer hedder “Vi trækker streger” (1992). Mads Granum har sat musik til. Første vers lyder således:  Vi trækker streger og

Læs mere »

Ukontrollérbar dannelse

Verden forsvinder for en, når man måler den. Det er sociologen Hartmut Rosas pointe i bogen “Det ukontollérbare”, der netop er udkommet på dansk. Det gælder også for dannelse.

Læs mere »

Doughnut økonomi

Doughnut økonomi er et opgør med traditionel økonomisk tænkning og viser nødvendigheden af at tænke økologi og økonomi sammen.

Læs mere »