Kategori: Undervisning

Kapabiliteter og undervisning

Kapabiliteter kan bruges til at sætte retning for undervisning. Ikke alene skal elever blive dygtige og trives, men de skal også kunne udvikle sig til dem, de ønsker at være.

Læs mere »

At skabe kapabiliteter

En introduktion til Marta Nussbaums kapabilitetsbegreb, der kan bruges som alternativ eller supplement til fundamentale tanker om menneskerettighederne og deres anvendelse.

Læs mere »

Ukontrollérbar dannelse

Verden forsvinder for en, når man måler den. Det er sociologen Hartmut Rosas pointe i bogen “Det ukontollérbare”, der netop er udkommet på dansk. Det gælder også for dannelse.

Læs mere »