Kapabiliteter og undervisning

Kapabiliteter, altså de evner der skal til for at kunne vælge det gode liv, bør være centrale i undervisningen. Det mener i hvertfald den amerikanske filosof Martha Nussbaum og den danske forsker Randi Boelskifte Skovhus. Hvorfor? Fordi de sætter mål for en undervisning, der frisætter eleverne og giver dem muligheder for at udnytte deres talenter. 

I 1997 udgav Martha Nussbaum bogen Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education. Bogen argumenterer for, at studerende skal lære at tænke selv, og at kritisk tænkning er nødvendig. Nussbaum tager udgangspunkt i Aristofanes’ skuespil “Skyerne”. Her er Sokrates latterliggjort som den bløde mand, hvis luftige filosofiske idéer og kritik af det bestående forfører den unge landsbyknægt, der burde have fulgt i faderens fodspor. Men Nussbaum holder med Sokrates! I hendes optik kan tradition og patriotisme føre til snæversyn og en ærbødighed overfor autoriteter. Og disse autoriteter kan begrænse menneskets og især kvindens muligheder for at få et frit liv. Sokrates vil det modsatte: Man må tænke selv og forholde sig kritisk til samfundets sædvaner. 

At denne diskussion er relevant indenfor uddannelsespolitik i dag, kan fx ses i diskussionen for og imod en “litteraturkanon”. Eller for og imod “aktivistisk forskning”. Her står de konservative overfor de progressive, fortiden står overfor fremtiden. Begge sider af debatten kan køre af sporet, ifølge Nussbaum, hvis de kun udtrykker deres holdninger. Hvis man følger Sokrates’ eksempel, må undervisning og forskning altid bidrage til menneskets kritiske sans og evne til at tænke selv. Fornuften må være i centrum. Argumentationen må være logisk. 

Indenfor den danske undervisningsverden bliver kapabiliteter brugt i forskeren Randi Boelskifte Skovhus’ anbefalinger til karrierelæring. Formålet med arbejdet med kapabiliteter er at opnå større social retfærdighed og social mobilitet i samfundet. Det drejer sig ikke kun om, hvilke muligheder for job et ungt menneske har, men om de forudsætninger vedkommende har for at træffe et kvalificeret valg. Et samfund – og en skole –  må påtage sig at skabe de bedste fremtidsmuligheder for elever med forskellige udgangspunkter.

Randi Boelskifte Skovhus følger økonomiprofessor og nobelpristager Amartya Sens (1933 – ) inddeling i følgende fem rammebetingelser for menneskets livsvalg:

  1. functionings – helbred, velbefindende og selvrespekt 
  2. kapabiliteter – evne til at vælge det liv, individet gerne vil leve 
  3. goder – indkomst, uddannelse og muligheder for lægehjælp 
  4. konverteringsmuligheder – om ovennævnte goderne kan konverteres til kapabiliteter og functionings
  5. valgkontekst – om den sociale kontekst fremmer de konverteringsmuligheder for goder der er. 

Man skal ikke lade sig gå på af inddelingens formalisme, de fem punkter hænger logisk sammen og skal pakkes ud lag for lag. 

En skole skal, ifølge Skovhus og Sen, sørge for den rigtige kontekst (5), for at et ungt menneske kan konvertere (4) de uddannelsesmæssige goder (3) vedkommende får, til at vælge det liv det gerne vil leve (2), så det kan fungere bedst muligt (1). Og det sker blandt andet gennem karrierelæring.

Så måske er det en idé at tænke kapabiliteter sammen med karrierelæring i det dannelsesprojekt, der er så vigtigt for skolen. At vi giver eleverne de rigtige rammebetingelser – ikke kun for at lære mest og trives – men for at blive til dem, de ønsker at være. 

Nyttige henvisninger

Der findes en podcast med Randi Boelskifte Skovhuse om karrierelæring og kapabiliteter, udgivet af Børne- og Undervisningsministeriet:

Min gode kollega Susanne Blegvad Danielsen og jeg har optaget en podcast om karrierelæring for Børne- og Undervisningsministeriet: I podcasten interviewer vi Torben Theilgaard fra Studievalg Danmark og tidligere direktør på UNord Ivar Ørnby om deres syn på karrierelæring. Vi kommer dog ikke direkte ind på kapabiliteter.

En reaktion

  1. Det er en meget smuk,men også et ret naiv tankesæt efter min mening. Sociale retfærdighed kan ikke lade sig gøre i et kapitalistisk samfund og for mange selvstændig tænkende væsner vil i den grad få modstand hos en siddende kapitalistisk magthaver.Det er sku farligt hvis folk tænker selv det ku ende ud i revolution,ti,hi.Jeg er bestemt ikke indisponeret af Randi B.S podcast,tænk at hun er belæst,hun kan ikke engang finde danske ord for det hun mener.Der imod den podcast med Innovative med Michael og Morten er vild god de har virkelig noget at byde på.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *