Bevidstheden og healing

Bevidstheden er udgangspunktet for vores måde at forsøge at håndtere virkeligheden på. Bevidstheden forholder sig til, hvad vi registrerer med sanserne, d.v.s. hvad vi tænker og hvad vi føler. Vi kan ikke styre bevidstheden helt. Det er fx svært ikke at reagere på en høj lyd. Men vi har en vis indflydelse på, hvad vi fokuserer på ved lyden.

MR-scanninger har vist at der er en højere elektrisk aktivitet i de højre frontallapper, når folk er deprimerede, og højere aktivitet i de venstre frontallapper, når folk er glade. Hvis man er god til at meditere, så kan man selv derved styre, hvad der aktiveres.

Der er lavet et forsøg med en buddhistisk munk, Öser, der var i stand til at kontrollere, hvad hans bevidsthed fokuserede på. Særligt meditation over medfølelse gav højere elektrisk aktivitet i de venstre frontallapper. Öser havde det godt, og han kunne selv regulere, hvad han lod sig påvirke af, altså beslutte sig til, hvornår han ville have det godt. 

Selvom man ikke er trænet buddhistisk munk, kan man regulere sanseindtryk på andre måder. Fysisk aktivitet virker stimulerende, det samme gør fx naturoplevelser, kærlighed, omsorg for andre, udsøgte smagsoplevelser, musik, det at shoppe, gå til fodbold m.m.

Bevidstheden har grundlæggende fire niveauer at forholde sig til omverdenen på (jeg er klar over, at andre har andre inddelinger):

  1. Bevidstheden kan reagere instinktivt: kamp, flugt, ophidselse, træthed osv. 
  2. Bevidstheden kan arbejde rationelt: hvis A så B. Vi kan planlægge forløb, sætte os et mål, følge op på hvordan det går, evaluere osv. 
  3. Bevidstheden kan reagere emotionelt, og den kan arbejde sammen med det rationelle. “Hvis bare det og det skete, så ville jeg kunne have det sådan og sådan”. 
  4. Bevidstheden kan bevæge sig ud over forskellen på mig og dig, eller mig og det – den kan slippe jegets krav – her nærmer vi os det, som Öser gør, når han mediterer over medfølelse. 

Healing

Healing fungerer ved at healeren arbejder på bevidsthedsniveau fire. Healeren tillader at dennes bevidstheden slipper jegets krav og indstiller sig på at hjælpe den anden. Og han/hun beder ofte om hjælp fra “det, der er større end en selv”, det kan betegnes som “Gud”, “alle gode kræfter”, “universet” eller lignende. Der dannes en energimæssig forbindelse mellem healerens bevidsthed, healerens hænder, klientens krop og klientens bevidsthed. Klientens krop og bevidsthed får et “boost” – et energitilskud og han/hun får det ofte bedre. 

Øvelser

  1. Hvordan kan du i din hverdag sørge for at bevidstheden får gode stimuli? Gode indtryk, der virker livgivende?
  2. Kan du afsætte tid til det, så gør det gerne dagligt – og før en kort dagbog over dine sindstilstande, så du kan få indsigt i dem.

Litteratur

Destruktive følelser – hvordan kan vi håndtere dem? En videnskabelig dialog med Dalai Lama, fortalt af Daniel Goldman, Borgen 2003. 

2 reaktioner

  1. Tak for de fine indlæg som jeg bruger , sidst dine spørgsmål om døden til min netværksgruppe i forlængelse F at vi læser Bo Jacobsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *